Siewniki punktowe MONOSEM

do kukurydzy buraków warzyw pneumatyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Siewniki punktowe Monosem NG PLUS 4 to pneumatyczne siewniki uniwersalne, które mogą wysiać punktowo kukurydzę, buraki cukrowe, fasolę, bobik, rzepak, soję, sorgo, słonecznik, kukurydzę cukrową, groch, itp. Siewniki zostały wyposażone w podciśnieniowy układ wysiewający. Turbina sprawia, że powietrze jest zasysane, ziarno przywiera do otworów w tarczy wysiewającej, by następnie dostać się do tuby prowadzącej, zakończonej redliczką wysiewającą, znajdującą się między dwoma talerzami sekcji, otwierającymi bruzdę.

Siewnik punktowy MONOSEM NG PLUS 4, 6-rzędowy
Foto: Siewnik punktowy Monosem, pneumatyczny, precyzyjny, podciśnieniowy, do wysiewu punktowego kukurydzy, buraka cukrowego, słonecznika, fasoli, rzepaku... Model na fotografii: NG PLUS 4, na ramie pojedynczej teleskopowej, wyposażony w podsiewacz do nawozów granulowanych, metalowy, o pojemności 980 litrów i w aplikator do mikrogranulatów MICROSEM.

Siewniki 4-rzędowe mogą być wyposażone w podsiewacz do nawozów granulowanych z tworzywa sztucznego o poj. 350 litrów (2 zbiorniki, każdy po 175 litrów - w przypadku ram sztywnych jednobelkowych 3,0 m) lub w zbiornik metalowy o poj. 1000 litrów (w przypadku ram sztywnych, dwubelkowych).

Natomiast siewniki 6-rzędowe mogą być wyposażone w podsiewacz z tworzywa sztucznego (2 zbiorniki po 270 litrów każdy, w sumie 540 litrów) lub w podsiewacz metalowy o poj. 980 litrów, z okienkami wziernikowymi oraz wspomaganiem pneumatycznym wysiewu na skrajnych sekcjach). Każdy podsiewacz nawozów może być na redlicy stopkowej lub talerzowej. Każdy siewnik może być również wyposażony w aplikator do mikrogranulatów MICROSEM.

Talerzowa sekcja wysiewająca MONOSEM

Talerzowa sekcja wysiewająca NG PLUS 4 siewnika punktowego zapewnia dokładny wysiew ziarna na pożądaną głębokość.

Dwa talerze tworzą bruzdę, pionowe przeniesienie nacisku wpływa na równe utrzymanie głębokości roboczej, krótka długość (43 cm) sekcji wysiewającej znakomicie kopiuje ukształtowanie powierzchni gleby.

Boczne koła czyszczą talerze formujące bruzdę i zagęszczają glebę, dzięki czemu ziarno kukurydzy lub buraka ma szybszy dostęp do wilgoci zawartej w glebie, lepiej kiełkuje, wschody są równe a późniejszy rozwój rośliny jest silniejszy.

Równa głębokość wysiewu jest zachowana dzięki talerzowej sekcji wysiewającej optymalnie kopiującej ukształtowanie powierzchni gleby. Boczne koła kopiujące utrzymują głębokość wysiewu oraz odpowiednio zagęszczają glebę w czasie przejazdu siewnika.

Równa głębokość wysiewu

Krótka długość sekcji wysiewającej ułatwia pokonywanie nierównomierności terenowych. Tylny blok ugniatający w kształcie litery "V" zamyka bruzdę a jego docisk może być wyregulowany według potrzeb.

Ziarno jest wysiane na równej głębokości, szybko i dokładnie, dzięki precyzyjnemu aparatowi wysiewającemu.

Droga ziarna ze zbiornika do redliczki wysiewającej jest niemalże pionowa. Ziarno jest rozdzielane równomiernie.


Zarówno siewniki punktowe NG Plus 3 jak i najnowszy model siewników punktowych NG Plus 4 oraz model z hydrauliczną regulacją rozstawu między rzędami: EXTEND - wszystkie są wyposażone w szczelny, niezawodny aparat wysiewający, który, co ciekawe, został zaprojektowany przez jednego z pracowników w firmie Monosem, Polaka z pochodzenia.

Punktowy wysiew ziarna kukurydzy
Tarcza wysiewająca do kukurydzy

< Foto po lewej stronie: Tarcza wysiewająca do wysiewu kukurydzy DC3050 (30 otworów o średnicy 5 mm każdy), zamocowana w aparacie rozdzielającym MONOSEM. Na tarczy zamocowane jest pełne mieszadło wykonane z brązu (dzięki temu ziarno nie elektryzuje się).

U góry widać również zgarniacz ziarna, również wykonany z brązu. Ustawienie wysokości zgarniania ustawia się za pomocą rączki po drugiej stronie aparatu wysiewającego. Celem jest uzyskanie jednego ziarna na jeden otwór tarczy wysiewającej.

Siewnik do kukurydzy Monosem NG PLUS 4 TFC

Foto powyżej: Siewnik punktowy do kukurydzy Monosem NG PLUS 4 TFC - na ramie składanej hydraulicznie, z centralnym podsiewaczem nawozów granulowanych o poj. 1500 litrów na redlicy talerzowej, (metalowy, w kolorze czerwonym) i z aplikatorem do wysiewu mikrogranulatów Microsem (4 zbiorniki, każdy obsługuje 2 sekcje wysiewające).

Potrzeba więcej informacji? Jeśli tak, to kliknij:

> Aparat rozdzielający ziarno MONOSEM
>> Talerzowa sekcja wysiewająca NG PLUS 4
>>> Koło dociskowe PRO
>>>> Podsiewacze do nawozów
>>>>> Aplikator do mikrogranulatów Microsem
>>>>>> Kontrolery wysiewu
>>>>>>> Tarcze wysiewające
>>>>>>>> Przezbrojenia i doposażenia

Prospekt: siewniki punktowe NG PLUS 4 - sezon 2015-2016

 Kliknij, by ściągnąć prospekt NG PLUS 4

Prospekt pneumatycznych siewników punktowych
z talerzowymi sekcjami wysiewającymi
MONOSEM NG PLUS 4

Sezon 2012-2013
(ok. 23 MB)